Vad säger andra om Edicy?

Vårt mål är att ge Edicys användare ett verktyg som är så enkelt att det inte hamnar i vägen för det verkliga arbetet med innehållet.