Henn Runnel
Käyttöliittymän Kehittäjä
Henn käyttelee HTML ja CSS -työkaluja luodessaan sommittelun sivupohjat ja verkkosivuston. Hän on kokopäivätoimisesti Viron Taideakatemiassa jossa hän opiskelee maisema-arkkitehtuuria.