Kajar Kase
Kajar Kase
Kierownik Marketingu
kajar@edicy.com
Kajar jest kierownikiem trzech działów Edicy: sprzedaży, marketingu oraz  public relations, z których wszystkie składają się z niego samego. Przed dołączeniem do Edicy Kajar ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie w Tartu. Pracował przy tworzeniu debaty społecznej  i w dzienniku internetowym.