Sider

Get help quickly or share tips with us in our support forums or contact us by email: support@edicy.com

Sider

Hvordan kan jeg omorganisere sidene mine?

Du kan omorganisere sidene dine "Webside organisator" ("Webside" → "Innstillinger") ved å legge til, redigere, slette og flytte sider i riktig rekkefølge.
Site -> Settings

Hvordan legger jeg til en ny side på nettstedet mitt?

Det er to måter å legge til en side. Det enkleste er å legge til en ny side ved å klikke på den grønne "+ Legg til en ny side"-ikonet på området ved siden av eksisterende sider.
Add new page
En annen måte å legge til en ny side gjennom "Webside organisator" ("Webside" → "Innstillinger") ved å klikke på "+"-ikonet på høyre side av den overordnede siden.
Add new page - site organizer

Hvordan kan jeg legge til en underside?

Du kan legge til undersider direkte fra nettstedet ved å klikke på den grønne "+ Legg til en ny side" ved siden av den overordnede siden.
Add sub-page
Eller du kan legge til undersider med "Webside organisator" ("Webside" → "Innstillinger"). Klikk på "+"-ikonet på høyre side av overordnede siden.


Hvordan fjerner jeg en side fra nettstedet mitt?

Gå til "Webside organisator" ("Webside" → "Innstillinger"). Hvis du vil fjerne en side, naviger til siden i "Webside organisator" og klikk det lite søppelikonet til høyre på siden av navnet.
Delete page - site organiser
Eller klikk på "Side"-knappen på nederste verktøylinjen og klikk på den røde "Slett denne siden"-linken. Dette vil fjerne den siden du er på.
Delete page
NB! Du kan ikke slette en side som har undersider.

Hvor nøyaktig kan jeg endre rekkefølgen på sidene mine?

Rekkefølgen på sidene kan endres i "Webside-organisator" ("Webside" → "Innstillinger"). Velg en side, så klikker du på siden og drar den til ønsket plassering i arrangør. Ved å flytte en side til en annen side er det mulig å opprette en underside.

Hvordan kan jeg endre navnet på siden min?

Klikk på "Side" nederst på siden du ønsker å endre navn. Da popper det opp et vindu der du kan endre navn, adresse, layout og søkeord.
Page properties

Hvordan kan jeg endre utformingen av siden min?

Klikk på "Side" nederst på siden du vil endre. I forgrunnsvinduet finner du Velg layout og velger en ny layout fra rullegardinmenyen.
Select layout

Hvordan kan jeg skjule/vise en side i menyen?

For å skjule/vise en gjeldende side i øverste menyen, gå til siden og klikk på "Side"-ikonet nederst. Hvis boksen ved siden av "Gjem denne siden fra menyen" er avkrysset, vil den ikke vises i menyen. Klikk i boksen for å sjekke (hjem) eller fjern merket (vise) det. Hvis du skjuler en side, kan den likevel koble til en annen side og du kan se den når du redigerer.
Hide this page from menu